Ik kreeg een vraag over De zee, de zee alleen. Hoe zat de relatie tussen de Mesdags en Betzy precies? Had ik de adoptie en de verwijdering tussen hen verzonnen of was dit echt gebeurd?
Een leuke vraag want zo kon ik vertellen dat bijna alles in het boek op feiten berust. Ik heb het plan van de Mesdags om Betzy te adopteren gebaseerd op een briefje van een goede vriendin van Betzy. In het boek noem ik haar Liza.
Na Betzy’s dood schreef zij in een briefje aan Ds. A.D. Wumkes die een levensbeschrijving van Betzy voorbereidde: ‘U weet natuurlijk dat zij een leerling van Mesdag was? Deze wilde haar als dochter aannemen, doch zij weigerde, omdat ze liever zichzelf wilde blijven.’
Hoewel Ds. Wumkes in zijn korte levensbeschrijving spreekt van vriendschap voor het leven tussen de Mesdags en Betzy, heb ik daarvan geen bewijzen gevonden, noch in het archief op Vlieland, noch in de nalatenschap van de Mesdags. In het Tromp’s Huys is alleen een portretfotootje van Hendrik Mesdag waarop Betzy (?) zijn kalende schedel met een pen wat haar heeft gegeven. Ze moet met liefde en dankbaarheid aan hem gedacht hebben, maar op enig moment lijkt haar contact met hem en zijn vrouw Sientje verbroken.
Ik verbond het briefje van ‘Liza’ met het gebrek aan bewijzen van contact en op die manier kwam het verhaal in het boek terecht.
Natuurlijk kan het anders zijn gegaan, maar het terugkijken op de geschiedenis gaat altijd gepaard met vermoedens en invullingen. Ook in een ‘waargebeurd’ boek zijn feiten geïnterpreteerd, gerangschikt en in een kader geplaatst. Het echte leven is nu eenmaal geen verhaal. Ik máák er een verhaal van.