PRIVACY BELEID

Dit privacybeleid beschrijft de basis waarop informatie (inclusief eventuele persoonlijke gegevens) die wij via deze website van u verzamelen of die u aan ons verstrekt door ons wordt verwerkt. Lees het onderstaande zorgvuldig door om inzicht te verkrijgen in onze praktijken met betrekking tot uw informatie en hoe we deze behandelen.

Tineke Hendriks vindt het belangrijk en verplicht zich tot het beschermen en respecteren van uw privacy.

Door deze site te bezoeken accepteert u en geeft u toestemming voor de in dit beleid beschreven praktijken (inclusief zoals periodiek bijgewerkt of gewijzigd). Als u om welke reden dan ook het niet eens bent met de bepalingen van dit beleid, dient u uw gebruik van de site onmiddellijk te staken.

Bekijk onderstaande secties voor meer informatie over ons privacy beleid:

 1. Wie we zijn
 2. Informatie die wij van u kunnen verzamelen
 3. Informatie die wij van u verzamelen van andere bronnen
 4. Hoe uw informatie kan worden gebruikt
 5. Openbaarmaking van uw informatie
 6. Opslag en overdracht van data
 7. Cookies
 8. Sociale Media
 9. Kinderen
 10. Uw rechten
 11. Links naar websites van derden
 12. Wijzigingen in ons privacybeleid
 13. Contact

1. WIE WE ZIJN

Deze site wordt beheerd door Tineke Hendriks .

2. INFORMATIE DIE WIJ VAN U KUNNEN VERZAMELEN

Als u de site gebruikt of contact met ons opneemt via e-mail, , kunnen wij de volgende informatie over u verzamelen en verwerken.

Informatie die u ons verstrekt, inclusief:

 • Door u op de site ingevulde formulieren;
 • Inhoud van correspondentie met u via e-mail
 • Site-registratie;
 • Melden van een probleem of een verzoek om ondersteuning voor de site.
 • De informatie die u ons geeft kan zijn: uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, foto’s of afbeeldingen en reacties.

Informatie die wij van u kunnen verzamelen

In verband met uw bezoeken aan de site kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen:

 • technische informatie, inclusief IP-adres, login-informatie, type browser en versie, ingestelde tijdzone, typen van browserplug-ins en versies, besturingssysteem en platform;
 • informatie over uw bezoek, inclusief de volledige URL-clickstream naar, door en vanaf onze site (inclusief datum en tijdstip);
 • pagina’s die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht; responstijden van pagina’s, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over de interactie tussen pagina’s (bijv. scrollen, klikken, mouse-overs) en over de gebruikte methoden om de pagina te verlaten.

Bovendien werken we nauw samen met derden (bijvoorbeeld zakenpartners, onderaannemers op het gebied van technische diensten, reclamenetwerken, analytics-providers, sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, providers van zoekinformatie, derden die sign on functionaliteiten en sociale netwerken integratie mogelijk maken) en kunnen we van hen informatie over u ontvangen.

Als u er voor kiest om gebruik te maken van mogelijkheden op deze website die verbinden met uw online profielen of social media accounts (“Gekoppelde Accounts”), kunnen wij alle informatie verzamelen die u middels de instellingen op deze Gekoppelde Accounts toestaat. Als voorbeeld, indien u middels uw Facebook account inlogt op onze website en ervoor kiest om Facebook uw informatie met ons te laten delen, kan het zijn dat wij deze informatie verzamelen. Informatie die wij met uw toestemming ontvangen van Gekoppelde Accounts kan onder andere uw email adres, naam en achternaam, locatie (woonplaats en land), geslacht, geboortedatum, likes, posts of andere sociale activiteit bevatten. Wij verzoeken u om de privacy instellingen van uw Gekoppelde Accounts te controleren om de informatie die u aan ons verstrekt te beheren.

4. HOE UW INFORMATIE KAN WORDEN GEBRUIKT

Wij kunnen de informatie over u op de volgende manieren gebruiken:

Informatie die u ons verstrekt of door middel van Gekoppelde Accounts.

 • Wij gebruiken deze informatie: om ons te helpen te reageren op uw vragen;
 • Om te voldoen aan wettelijke voorschriften en regelgeving.

Informatie die wij van u kunnen verzamelen. Wij gebruiken deze informatie:

 • Om onze site te beheren en voor intern gebruik, inclusief probleemoplossing, data-analyse, tests, research, statistische en onderzoeksdoeleinden;
 • Om onze site te verbeteren zodat de inhoud op de voor u en uw computer / apparaat meest effectieve manier wordt gepresenteerd;
 • Voor onze inspanningen om onze site veilig en betrouwbaar te houden;

5. OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

Providers van analytics en zoekmachines die ons helpen om onze site te verbeteren en te optimaliseren.

6. OPSLAG EN OVERDRACHT VAN DATA

Alle informatie die u levert kan verwerkt en opgeslagen, overgedragen of geopend worden, zoals beschreven in dit beleid. Door uw informatie op te geven en onze site te gebruiken gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij nemen alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overstemming met dit privacybeleid worden behandeld. Wij hebben toepasselijke technische en organisatorische procedures geïmplementeerd om de op deze site verzamelde informatie te beveiligen.

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt opgeslagen in onze beveiligde servers of beveiligde diensten, die door derden namens ons worden beheerd.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volkomen veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke gegevensoverdracht gebeurt op uw eigen risico. Nadat we uw informatie hebben ontvangen gebruiken we strenge procedures en beveiligingsfuncties om ongeautoriseerde toegang tot deze informatie te verhinderen.

10. UW RECHTEN

Voor zover dit toepasselijk is onder de lokale wetgeving, kunt u een kopie opvragen van de persoonlijke informatie die Tineke Hendriks over u bezit en kunt u navraag doen over alle ontvangers van de informatie, het doel van de verwerking, vragen dat incorrecte gegevens worden gecorrigeerd en vragen om blokkering en verwijdering van dergelijke gegevens door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven in het onderdeel “Contact”. Als u om deze informatie vraagt, kunnen wij u vragen om uw identiteit te bevestigen door middel van een goedgekeurd identificatiebewijs.

U bent ervoor verantwoordelijk om uw informatie actueel en up-to-date te houden. U kunt uw informatie updaten door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven in het onderdeel “Contact”. U hebt tevens het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken, als dit recht in de toepasselijke wetgeving is opgenomen.

Als uw persoonlijke informatie verandert, of als u niet langer behoefte hebt aan onze service, kunt u deze informatie corrigeren, updaten, wijzigen of door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven in het onderdeel “Contact”. Op uw verzoek tot toegang zal binnen 30 dagen worden gereageerd.

Wij behouden uw informatie zolang uw account actief is, of voor zover nodig is om diensten aan u te verlenen. Wij behouden en gebruiken uw informatie waar dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen.

11. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Deze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van anderen. Als u een link naar een andere website volgt, wijzen wij erop dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een dergelijk privacybeleid aanvaarden.

12. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Alle materiële wijzigingen die in de toekomst in ons privacybeleid worden aangebracht, worden op deze pagina gepubliceerd voordat ze van kracht worden en we zullen u via de site of, indien van toepassing, per e-mail informeren. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen in ons privacybeleid zijn. Deze wijzigingen worden van kracht nadat uw toestemming hiervoor is verkregen, indien dit volgens de lokale wetgeving verplicht is. Als u het niet eens bent met deze updates of wijzigingen, dient u het gebruik van de site te staken.

13. CONTACT

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en moet worden gericht aan Tineke Hendriks.