BRONNEN

Bij het schrijven van De zee, de zee alleen heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

Bangma, Kees, e.a., Ver van het front Friesland en de Friezen in de eerste wereldoorlog, Uitgeverij Louise, 2018

Bell, Brit, Betzy Akersloot-Berg Zeeschilderes, Uitgeverij Van Wijnen, Franeker, 2000

Bruijn, Cor de, Sil de Strandjutter, G. F. Callenbach, Nijkerk, 1940

Clercq, Sarah de, en Johan Poort, Sientje Mesdag-van Houten 1834-1909, Mesdag Documentatie Stichting, Wassenaar, 2000

Cultuur Historische Vereniging Eylandt Flielandt, tijdschrift, Tien Eeuwen Eylandt Flielandt

Dijk, Maite van, e.a. Hendrik Willem Mesdag Kunstenaar Verzamelaar Entrepreneur, Uitgeverij Thoth Bussum en Van Gogh Museum, Amsterdam 2015

Ditzhuyzen, Reinildis van, Gloppengids van Vlieland, Akribeia uitgevers, Den Haag, 2004

Doedens, Anne, en Jan Houter, Vlieland Een Nederlandse geschiedenis, Van Wijnen, Franeker, 2010

Douma, Marian, en Maartje de Haan, Olieverf, penselen en zeewater

De schildersvrienden Betzy Akersloot-Berg, Hendrik Mesdag, Sientje Mesdag-van Houten, Museum Tromp´s Huys, D’jonge Hond, Zwolle, z.j.

Drost, F., Dichtbij en toch ver weg Varen op de Waddenzee, vroeger en nu, Flevodruk, Harlingen ,1985

Eekelen, Yvonne van, samengesteld door, Panorama Mesdag, een belevenis in ruimte en tijd, Waanders, Zwolle, 1996

Ekman, Kerstin, Wolfshuid, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2002

Eulenburg-Hertefeld, Philipp Fürst zu, Mit dem Kaiser auf Nordlandreisen, Per A. Holst Forlag, Hafrsfjord, 2012

Guillou, Jan, Bruggenbouwers Drie broers, twee oorlogen, één eeuw, Prometheus, Amsterdam, 2012

Hanssen, Einar Richter, Nordkapp en fiskerikommune Fra de eldste tider til i dag, Nordkapp Kommune, 1900

Haspels, G.F., Skandinavische reisschetsen, C. F. Callenbach, Nijkerk, 1910

Hollema, Cora, De Noors-Nederlandse zeeschilderes Betzy Akersloot-Berg (1850-1922), geplaatst tegen de achtergrond van de algemene maatschappelijke positie van vrouwen in de schilderkunst in de 19e begin 20e eeuw, Doctoraal scriptie Universiteit van Amsterdam, 1979

Isaachsen-Dudok van Heel, Valborg, Noorweegsche brieven, E.J. Brill, Leiden, 1906

Jacobsen, Roy, De onzichtbaren, De Bezige Bij, Amsterdam, 2020

Kammelar, Rob e.a. De eerste wereldoorlog door Nederlandse ogen

Getuigenissen Verhalen Betogen, Samenstelling Rob Kammelar, Jacques Sicking en Menno Wielinga, Amsterdam, Nijgh en van Ditmar, 2007

Klarenbeek, Hanna, Penseelprinsessen en broodschilderessen, Vrouwen in de beeldende kunst 1808-1913, Uitgeverij Toth, Bussum, 2012

Kuus, Saskia, Baden en flaneren aan zee Badcultuur en strandmode op Scheveningen sinds 1818, Muzee Scheveningen, Scheveningen, 2007

Mytting, Lars, De zusterklokken, Amsterdam, Atlas Contact, 2019

Poort, Johan, Hendrik Willem Mesdag 1831-1915 Leven en werk, Stichting Mesdag Documentatie, Wassenaar, z.j.

Ritter, Christiane, Een vrouw in de poolnacht, Ullstein Buchverlage, Berlijn, 1938/Querido, Amsterdam, 2018

Sillevis, John, Panorama Mesdag Album, Scriptum Art, Schiedam, 2015

Tiggelen, H. van, Vlieland Dagboekaantekeningen van P. van der Meulen De eerste wereldoorlog 1914-1918, In eigen beheer, 2017

Turi, Johan, Erzählung vom Leben der Lappen, Eichborn Verlag, Frankfurt am Main, 1992

Undset, Sigrid, Lieve Dea, Meulenhoff, Amsterdam, 1982

Undset, Sigrid, Marta Oulie, Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen z.j.

Voorhoeve, J.N. onder redactie van, Timotheüs geïllustreerd Weekblad jaargang 28, La Riviére en Voorhoeve, Zwolle, 1922

Woud, Auke van der, De nieuwe mens De culturele revolutie in Nederland rond 1900, Prometheus Bert Bakker, Amsterdam, 2015

Archivalia
Brochures, brieven, ansichtkaarten, notities, recensies, catalogi en kranten- en tijdschriftartikelen in Museum Tromp’s Huys, Vlieland.