BRONNEN – DE ZEE, DE ZEE ALLEEN

Bij het schrijven van De zee, de zee alleen heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

 • Bangma, Kees, e.a.,
  Ver van het front Friesland en de Friezen in de eerste wereldoorlog,
  Uitgeverij Louise, 2018
 • Bell, Brit,
  Betzy Akersloot-Berg Zeeschilderes,
  Uitgeverij Van Wijnen, Franeker, 2000
 • Bruijn, Cor de,
  Sil de Strandjutter,
  G. F. Callenbach, Nijkerk, 1940
 • Clercq, Sarah de, en Johan Poort,
  Sientje Mesdag-van Houten 1834-1909
  ,
  Mesdag Documentatie Stichting, Wassenaar, 2000
 • Cultuur Historische Vereniging Eylandt Flielandt, tijdschrift,
  Tien Eeuwen Eylandt Flielandt
 • Dijk, Maite van, e.a. 
  Hendrik Willem Mesdag Kunstenaar Verzamelaar Entrepreneur,
  Uitgeverij Thoth Bussum en Van Gogh Museum, Amsterdam 2015
 • Ditzhuyzen, Reinildis van,
  Gloppengids van Vlieland,
  Akribeia uitgevers, Den Haag, 2004
 • Doedens, Anne, en Jan Houter,
  Vlieland Een Nederlandse geschiedenis,
  Van Wijnen, Franeker, 2010
 • Douma, Marian, en Maartje de Haan,
  Olieverf, penselen en zeewater
 • De schildersvrienden Betzy Akersloot-Berg, Hendrik Mesdag, Sientje Mesdag-van Houten,
  Museum Tromp´s Huys, D’jonge Hond, Zwolle, z.j.
 • Drost, F.,
  Dichtbij en toch ver weg Varen op de Waddenzee, vroeger en nu,

  Flevodruk, Harlingen ,1985
 • Eekelen, Yvonne van,
  samengesteld door, Panorama Mesdag, een belevenis in ruimte en tijd,
  Waanders, Zwolle, 1996
 • Ekman, Kerstin,
  Wolfshuid,
  Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2002
 • Eulenburg-Hertefeld, Philipp Fürst zu,
  Mit dem Kaiser auf Nordlandreisen,
  Per A. Holst Forlag, Hafrsfjord, 2012
 • Guillou, Jan,
  Bruggenbouwers Drie broers, twee oorlogen, één eeuw,
  Prometheus, Amsterdam, 2012
 • Hanssen, Einar Richter,
  Nordkapp en fiskerikommune Fra de eldste tider til i dag,
  Nordkapp Kommune, 1900
 • Haspels, G.F.,
  Skandinavische reisschetsen,
  C. F. Callenbach, Nijkerk, 1910
 • Hollema, Cora,
  De Noors-Nederlandse zeeschilderes Betzy Akersloot-Berg (1850-1922), geplaatst tegen de achtergrond van de algemene maatschappelijke positie van vrouwen in de schilderkunst in de 19e begin 20e eeuw,
  Doctoraal scriptie Universiteit van Amsterdam, 1979
 • Isaachsen-Dudok van Heel, Valborg,
  Noorweegsche brieven,
  E.J. Brill, Leiden, 1906
 • Jacobsen, Roy,
  De onzichtbaren,
  De Bezige Bij, Amsterdam, 2020
 • Kammelar, Rob e.a. 
  De eerste wereldoorlog door Nederlandse ogen
 • Getuigenissen Verhalen Betogen,
  Samenstelling Rob Kammelar, Jacques Sicking en Menno Wielinga, Amsterdam, Nijgh en van Ditmar, 2007
 • Klarenbeek, Hanna,
  Penseelprinsessen en broodschilderessen, Vrouwen in de beeldende kunst 1808-1913,
  Uitgeverij Toth, Bussum, 2012
 • Kuus, Saskia,
  Baden en flaneren aan zee Badcultuur en strandmode op Scheveningen sinds 1818,
  Muzee Scheveningen, Scheveningen, 2007
 • Mytting, Lars,
  De zusterklokken,
  Amsterdam, Atlas Contact, 2019
 • Poort, Johan,
  Hendrik Willem Mesdag 1831-1915 Leven en werk, Stichting Mesdag Documentatie, Wassenaar, z.j.
 • Ritter, Christiane,
  Een vrouw in de poolnacht,
  Ullstein Buchverlage, Berlijn, 1938/Querido, Amsterdam, 2018
 • Sillevis, John,
  Panorama Mesdag Album,
  Scriptum Art, Schiedam, 2015
 • Tiggelen, H. van,
  Vlieland Dagboekaantekeningen van P. van der Meulen De eerste wereldoorlog 1914-1918
  ,
  In eigen beheer, 2017
 • Turi, Johan,
  Erzählung vom Leben der Lappen,
  Eichborn Verlag, Frankfurt am Main, 1992
 • Undset, Sigrid,
  Lieve Dea,
  Meulenhoff, Amsterdam, 1982
 • Undset, Sigrid,
  Marta Oulie,
  Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen z.j.
 • Voorhoeve, J.N.
  onder redactie van, Timotheüs geïllustreerd Weekblad jaargang 28,
  La Riviére en Voorhoeve, Zwolle, 1922
 • Woud, Auke van der,
  De nieuwe mens De culturele revolutie in Nederland rond 1900,
  Prometheus Bert Bakker, Amsterdam, 2015
 • Archivalia
  Brochures, brieven, ansichtkaarten, notities, recensies, catalogi en kranten- en tijdschriftartikelen in Museum Tromp’s Huys, Vlieland.